back
asia,buffalo,china,farmer,gold,green,hill,horizontal,longji,longji rice terraces,longji viewpoint 3,longsheng,mammal,mountain,plan, photo
next

Planting on the Terrace

Longsheng, China

Silhouette of Chinese farmer and water buffalo on rice terraces. Photo © copyright by Ken Koskela Photography LLC.